Džiaugiamės, kad į naują Tautinių bendrijų tarybą prie Tautinių mažumų departamento buvo išrinkti ir Klaipėdos tautinių bendruomenių atstovai: Klaipėdos vokiečių bendrijos narė Rasa Miuller ir Klaipėdos regiono azerbaidžaniečių draugijos „Azeris“ narė Ranna Mamedova.

Sėkmės jūsų darbuose!

Daugiau apie tai – Tautinių mažumų departamento internetinėje svetainėje >>>

 

Veikianti kaip patariamoji institucija, Tautinių bendrijų taryba atstovauja tautinėms mažumoms Lietuvos tautinių mažumų politikos koordinavimo klausimais. Įtraukdama tautinių mažumų atstovus į sprendimų procesus, Taryba vadovaujasi tarptautinės teisės principais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir Tautinių bendrijų tarybos nuostatais.

Nuo tautinės mažumos, kurios skaitlingumas pagal paskutinius 2011 metų visuotinio gyventojų surašymo duomenis Lietuvos Respublikoje viršija 100 tūkst. žmonių, renkami 3 Tarybos nariai, nuo tautinės mažumos, kurios skaitlingumas yra nuo 10 tūkst. iki 100 tūkst. – du atstovai, nuo tautinės mažumos, kurios skaitlingumas mažesnis nei 10 tūkst. – vienas atstovas. Plačiau Tautinių mažumų departamento internetinėje svetainėje >>>