Apie mus

  1. »
  2. Apie mus
Klaipėdos miesto savivaldybės

TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS

2003 m. Klaipėdos miesto taryba patvirtino nutarimą dėl naujos biudžetinės įstaigos įkūrimo.
2008 m. prasidėjo pastato, K. Donelaičio g. 6B, rekonstrukcija.
2012 m. kovo 5 d. įvyko iškilmingas Tautinių kultūrų centro atidarymas.
Tautinių kultūrų centro misija – padėti Klaipėdos miesto tautinių mažumų bendruomenėms integruotis į miesto bei šalies gyvenimą, puoselėti gyventojų tautinę toleranciją ir daugiataučio miesto įvairių kultūrų tradicijas.
Įstaigos veiklos tikslas – sudaryti sąlygas tautinių kultūrų pažinimui, tautinių mažumų savitumo išsaugojimui, jų kultūrinei veiklai ir meninei saviraiškai.

Tautinių kultūrų centro veiklos prioritetai:
- organizuoti valstybinių, atmintinų datų, kalendorinių, tradicinių švenčių minėjimus, festivalius, koncertus, parodas;
- globoti, puoselėti ir propaguoti tautinių mažumų bendruomenių, gyvenančių Klaipėdoje, nacionalinę kultūrą, tradicijas ir papročius;
- inicijuoti, koordinuoti bei įgyvendinti tautinių mažumų tradicinius kultūrinius projektus;
- ugdyti miesto tautinių mažumų bendruomenių pilietiškumą, visuomenės toleranciją;
- rengti ir vykdyti edukacines ir neformaliojo švietimo programas vaikams, jaunimui ir suaugusiems;
- kaupti, sisteminti ir platinti medžiagą apie Klaipėdos miesto tautines mažumas.

Mūsų istorija