Korupcijos prevencija

  1. »
  2. Korupcijos prevencija
KORUPCIJOS PREVENCIJA

Informacija atnaujinta 2024-01-29

Pranešėjų apsauga reglamentuoja pranešėjų apsaugos įstatymas

Susidūrę su Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centro darbuotojų korupcinio pobūdžio veikla asmuo gali kreiptis į:

  • atsakingą už korupcijos prevenciją asmenį – tautinių kultūrų centro direktorę Jeleną Butkevičieną (8 46) 210283, t.k.centras@gmail.com  arba pasinaudoti specialiai įrengta dėžute “Aš prieš korupciją tautinių kultūrų centre” centro patalpose K.Donelaičio g. 6B, Klaipėda (1 aukštas).

STT parengta metodinė medžiaga

„Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose“

MOKYMAI

Skaitykite, sužinokite ir atlikite testus! Baigę kiekvienus mokymus gausite patvirtinantį sertifikatą!

Mokymo platforma pasiekiama adresu

Skaidrumo akademija

TKC DOKUMENTAI

Tautinių kultūrų centro korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2022 metų ataskaita

Gautų dovanų apskaitos tvarkos aprašas

TKC darbuotojų etikos kodeksas TKC

2020 m. birželio 7 d. Įsakymas „Dėl Tautinių kultūrų centro korupcijos prevencijos programos 2020-2022 m. vykdymo“ Nr. V- 61

Išvada dėl korupcijos tikimybės nustatymo 2021 metaisLP_2021