Finansinių ataskaitų rinkiniai

  1. »
  2. Administracinė informacija
  3. »
  4. Finansinių ataskaitų rinkiniai

Klaipėdos m. savivaldybės Tautinių kultūrų centro
Finansinės ataskaitos

 Informacija atnaujinta 2022-05-18

2022 metai

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis

2021 metai

Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis

2020 metai

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis

2020 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis

2019 metai

FAR pagal 2019 gruodžio 31 d. duomenis

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 gruodžio 31 d. ataskaita
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis


2018 metai

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis
Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 gruodžio 31 d. ataskaita
Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 rugsėjo 30 d. ataskaita
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis
Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 birželio 30 d. ataskaita
Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 kovo 31 d. ataskaita


2017 metai

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 30 d. duomenis


2016 metai

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis 
2016 m. rugsėjo 30 d. tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas 
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis
2016 m. birželio 30 d. tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas


2015 metai

2015 m. rugsėjo 30 d. tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis


 2014 metai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. 04 (2014-12-31)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. 03 (2014-09-30)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. 02 (2014-06-30)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. 01 (2014-03-31)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. gruodžio 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. 04 (2014-01-13)


2013 metai

Informacija atnaujinta 2013-11-10
Informacija pateikė Tautinių kultūrų centro vyr. buhaltere Rasa Galinskiene

Paramos gavimo ir panaudojimo metinė ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. 03
Veiklos rezultatų ataskaiata pagal 2013-09-30 duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. 02
Finansinės būklės ataskaita 2013 m. kovo 31 d.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. 01


2012 m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2012 m. gruodžio 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. 04
Biudžėto įšlaidų sąmatos vykdymo 2012 m. rugsėjo 30 d. ketvitrine ataskaita Nr.03
Biudžėto įšlaidų sąmatos vykdymo 2012 m. birželio 30 d. ketvitrine ataskaita Nr.02
Biudžėto įšlaidų sąmatos vykdymo 2012 m. kovo 31 d. ketvitrine ataskaita Nr.01

Finansinės būklės ataskaita 2012 m. gruodžio 31 d. Nr.4
Finansinės būklės ataskaita 2012 m. rugsėjo 30 d. Nr.3
Finansinės būklės ataskaita pagal 2012 m. birželio 30 d. Nr.2
Finansinės būklės ataskaita pagal 2012 m. kovo 31 d. Nr.1 


2011 m.

Veiklos rezultatų ataskaitą už 2011 m.
Finansinės buklės ataskitą 2011 gruodžio 31 d.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą  už 2011 m.
2011m. SB programos sąmata .

 

 

Anketa čia   >>>