Tautinių kultūrų centras
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita

Atnaujinta 2020-07-15

Eil. Nr.Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusMetin. 2019 m.2020 m. vidutinis darbo užmokestis, Eur.
I ketv.II

ketv.

III ketv.IV ketv.
1. Kultūros ir meno darbuotojai
1.1.Direktorius1 et. neskelbiama* neskelbiama* neskelbiama* neskelbiama* neskelbiama*
1.2.Projektų vadovas1 et. neskelbiama* neskelbiama* neskelbiama* neskelbiama* neskelbiama*
1.3Kultūrinės veiklos vadybininkas3 et.940,00960,00973,00
2. Kiti darbuotojai, nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams
2.2Darbininkas (kiemsargis)0,5 et555,00607,00607,00

 

*- nėra rašytinio darbuotojo sutikimo