Sveikiname Klaipėdos regiono azerbaidžanieičių draugiją „Azeris” ir visus azerbaidžanieičius su Azerbaidžano Respublikos nepriklausomybės diena!