Vasario 9 d. Klaipėdos miesto savivaldybės Tautinių kultūrų centre vyko centro Tarybos posėdis. Tai – paskutinis šios Tarybos susitikimas. Norime padėkoti Tarybos pirmininkei Ninai Puteikienei ir Tarybos nariams: Ranai Mammadovai, Irenai Songinienei, Tatjanai Kononovai, Kaziui Bagdonui už aktyvų dalyvavimą sprendžiant aktualius ir svarbius klausimus, pastangas gerinti Tautinių kultūrų centro veiklą, už konstruktyvų bendradarbiavimą ir nuoširdumą.