rpt

Įvairiakultūrę Klaipėdos tautinę bendruomenę papildė dar viena narė, neseniai įsikūrusi, vokiečių kultūros asociacija – Deutscher Kultur Verein Memel. Jos pirmininkas Heiko Roland Kressin, lydimas valdybos nario Stefan Richard Elbert, pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Tautinių kultūrų centru. Pirmininko teigimu, nauja asociacija jungia per 40 narių, kurie entuaziastingai parėmė idėją susiburti ir imtis bendros veiklos. Tarp bendruomenės narių yra ir nesenai į Lietuvą, Klaipėdos kraštą persikėlusių ir per 20 metų čia gyvenančių vokiečių tautybės narių. Bendruomenės tiksluose – vokiečių tautos kultūros, istorijos ir tradicijų puoselėjimas bei populiarinimas, tradicinių švenčių ir datų paminėjimas.

„Labai džiugu, kai ateina žmonės su iniciatyva skleisti ir puoselėti savo kultūrą. Palaikome visas tokias iniciatyvas, nes tuo mes ir esame turtingi – turtingi savo kultūra“, – pasidžiaugė Klaipėdos Tautinių kultūrų centro direktorė Jelena Butkevičienė, be kita ko, palinkėjo naujai asociacijai gražių ir sėkmingų sumanymų įgyvendinimo bei darnaus įsiliejimo į daugiakultūrę bendruomenę.

Priminsime, kad  Klaipėdoje gyvena net 77 skirtingų tautybių atstovai. Nemaža jų dalis yra susibūrusi ir turi aktyvias savo bendruomenes. Su Klaipėdos Tautinių kultūrų centru bendradarbiauja beveik 20 įvairių tautinių bendrijų ar bendruomenių.