Lapkričio 17-18 d. Anykščiuose vyko Tautinių mažumų departamento organizuotas seminaras tautinių mažumų kultūros centrų atstovams „Tautinių mažumų istorijos ir paveldo sąsajos šiandieninėse aktualijose“. Seminare dalyvavo Klaipėods m. sav. Tauirinių kultūrų centro diekotorė Jelena Butkevieinė ir kultūrinės veiklos vadybininkė Ilona Kabošytė.

Departamento direktorė dr. Vida Montvydaitė seminaro dalyviams pristatė 2023 planuojamus atmintinų metų renginius ir veiklų planus: Lietuvos sostinės Vilniaus ir Gedimino laiškų, Klaipėdos krašto bei Šventojo Juozapato metus.

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto dr. Silva Pocytė supažindino seminaro dalyvius su Mažosios Lietuvos krašto istorija, o Lietuvos istorijos instituto dr. Vitalija Stravinskienė perskaitė paskaitą „Daugiataučio Vilniaus formavimasis po Antrojo pasaulinio karo“.

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus gidė Ana Adamovič papasakojo apie Vladislovo Sirokomlės darbų svarba šiuolaikiniame Lietuvos gyvenime, o Tautinių mažumų departamento Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vedėja Rasa Paliukienė supažindino su Tautinių mažumų departamento kultūros projektų konkursų naujovėmis. Originalas >>>