Saulėtas ir taikus lai aušta mums Šv. Velykų rytas!

Šviesos namuose, skaidrumo mintyse, meilės širdyse!

Sveikiname su Šv. Velykomis!