Klaipėdos Tautinių kultūrų centro vykdomas projektas „Kultūrų saitai” ukrainiečius atvedė į Dreverną, į adventinį susibūrimą „Vai atbėga baikštusis elnias“ – taip vakarą pavadino organizatoriai, nors iš tikrųjų Drevernos kultūros namuose vyko rimta folkloro šventė. Šventė ir akims, ir sielai, ir kūnui.

Į šią šventę kaip mat buvo įsukti ir „Rušničok“ ansambliečiai, kartu su kitais folkloro kolektyvais iš Skuodo, Šateikių, Priekulės dainavę, šokę, žaidę ir šmaikštavę.

„Šventė yra tik tada,  kaip pats dalyvauji,“ – sakė Priekulės kultūros centro kolektyvo „Vėlingis“ vadovė, muzikologė doc. Rūta Vildžiūnienė ir visus į ratelį statė. Susirinkusiųjų ilgai raginti ir nereikėjo, tad žiūrovų salėje kaip ir neliko. Ne tik šokta ir dainuota, daug naujo sužinota, apie adventą, tradicijas ir prietarus, ką daryti, ko nedaryti tuo metu. Išgirsta ir žemaitiška, ir senoji lietuvininkų, šišioniškių šnekta.

Drevernos kultūros namų vadovė Virgina Asnauskienė, džiaugėsi, kad pavyko tikras adventinis vakaras, su tradicinėmis, apeiginėmis dainomis ir žaidimais, į kurį puikiai įsiliejo ir Klaipėdos ukrainiečių kultūros ir švietimo centro „Rodyna“ ansamblis „Rušničok”, parengęs savo, ukrainietiškų, kalėdinių dainų programą bei, be kita ko, uždainavęs lietuviškai.

Priminsiu, kad pagal susitarimą su folkloro ansambliu „Vėlingis“ ukrainiečiai turėjo parengti lietuvišką dainą, o lietuviai – uždainuoti ukrainietiškai. Pirmiausiai kolektyvai „Vėlingis“ ir Ruchničok“ prasidainavimui buvo susitikę Klaipėdoje, antrą kartą – jau Drevernoje. Būtent šiame susibūrime kolektyvai savo pažadus ir ištesėjo. Beje, „Rušničok“ nuo šiol lietuvišką dainą „Kam tavo, vilkeli, akelės šviesios“ žada įtraukti ir į savo nuolatinį, kalėdinį repertuarą.

Tačiau ne dainos atlikimas buvo svarbiausias dalykas Drevernoje, kur ukrainiečių ansamblis buvo labai šiltai priimtas, pašokdintas, senoviniais lietuvininkų valgiais pamaitintas (vaišino senovinių valgių žinovė Edita Nurmi). Svarbiausia buvo tas šiltas bendravimas, naujos pažintys su lietuviškais folkloro kolektyvais, naujais žmonėmis. Žmonės dar ilgai neskubėjo skirstytis, nepadėjo nei  lietuviškai ir ukrainietiškai dainuojamos dainos apie tai, kad jau laikas atsisveikinti…