Klaipėdos Tautinių kultūrų centre vykstančius lietuvių kalbos kursus, drąsiai galima vadinti ir Lietuvos istorijos bei kultūros pažinimo kursais. Neretai norėdami suvokti lietuviškus įvykius, kursus lankantieji kreipiasi į mokytoją su prašymų paaiškinti svarbias Lietuvai datas, įvykius ir aplinkybes, o ir mokytoja Vera Kibickienė savo iniciatyva stengiasi praplėsti kursus lankančių akiratį ir žinias, kviečia diskutuoti lietuviškai. Diskusijos verda ne tik auditorijoje. Lietuvių kalbos besimokantieji noriai lankosi ir susipažįsta Klaipėdos kultūros įstaigomis. Štai ir balandžio pabaigoje lankytasi Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje. Domėtasi bibliotekos paslaugomis ir ypatingais eksponatais, dalyvauta ekskursijoje lietuvių kalba.

„Taip mano kursantai natūralioje aplinkoje išgirsta naujus išmoktus žodžius ir lengviau juos įsimena“, – sako mokytoja V. Kibickienė, kiekvienoje išvykoje skatinanti savo studentus kalbėti lietuviškai.

Na, o išvyka į Prano Domšaičio galeriją, tapo ypatinga dovana kursus lankantiems ir lietuvių kalbos besimokantiems ukrainiečiams – edukacijos „Meno procesija“ metu susipažinta su dviem modernaus meno pasaulyje gerai žinomais kūrėjų vardais –  Pranu Domšaičiu – lietuviu, augusiu ir lavėjusiu vokiškos kultūros apsuptyje, bene ryškiausiu ekspresionistu lietuvių dailėje ir ukrainiečiu Oleksandru Roitburdu, tapiusiu auksu spindinčius kūnus, savo kūriniuose citavusiu tokius žymius dailininkus kaip Picasso, Dali, Šagalą, kūrusiu ironiškus portretus.