Liepos 14-23 dienomis Tautinių kultūrų centras, įgyvendindamas projektą „Lietuvių kalbos kursai kitataučiams“, organizuoja intensyvius lietuvių kalbos kursus. Projektą dalinai finansuoja Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Džiugu, kad atvykusieji į uostamiestį kitų tautų žmonės, siekdami sėkmingo integravimosi į visuomenę, aktyviai dalyvauja valstybinės kalbos mokymuose. Šį kartą sulaukta baltarusių, rusų ir ukrainiečių tautybių atstovų.