Vadovo ataskaitos

  1. »
  2. Administracinė informacija
  3. »
  4. Vadovo ataskaitos

KTKC vadovo veiklos ataskaitos

Informacija atnaujinta 2024-03-20

Vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi biudžetinės įstaigos vadovo metinės užduotys turi būti skelbiamos ir biudžetinės įstaigos internetinėje svetainėje

BĮ KTKC_direktorės 2024 metų veiklos užduotys

BĮ KTKC_direktorės 2023 metų veiklos užduotys

BĮ KTKC_direktorės 2022 metų veiklos užduotys

KTKC_direktorės 2021 metų veiklos vertinimo išvada

KTKC_direktorės 2020 metų veiklos vertinimo išvada

KTKC_direktorės 2019 metų veiklos vertinimo išvada

KTKC direktorės 2018 metų veiklos vertinimo išvada
KTKC direktorės interviu laikraščiui Diena.lt


KTKC direktorės 2016 m. veiklos ataskaita
KTKC direktorės 2015 m. veiklos ataskaita
KTKC direktorės 2014 m. veiklos ataskaita
KTKC direktorės 2013 m. veiklos ataskaita
KTKC direktorės 2012 m. veiklos ataskaita
Metinė veiklos atskaita už 2012 metus
Metinė veiklos atskaita už 2011 metus
KTC direktorės 2011 m. veiklos ataskaita