Antradienio pavakare į kamerinį Pabaltijo ukrainiečių asociacijos renginį „Rudens spalvos“ sukviesti poetai, rodos, rungėsi  su gamta – kas gražiau nutapys rudens peizažą.
Tautinių kultūrų centre publika klausėsi ukrainiečių poetų eilių, savo eiles skaitė ir asociacijos pirmininkas Leonido Tregub. Jam staigmeną pateikė klaipėdietė poetė Nijolė Puzanauskienė, neseniai išleidusi savo poezijos knygą „Sonatinų blyksniai nakty“, į kurią ji sudėjo  ir keletą L.Tregub eilėraščių, kuriuos ji pati vertė  į lietuvių kalbą. Jos vertimą galėjo įvertinti susirinkę  klausytojai – poetai paeiliui skaitė tas pačias eiles savo gimtosiomis kalbomis. N.Puzanauskienė prisipažino nemokanti ukrainiečių kalbos, tad šis milžiniškas darbas buvo atliekamas žodynų pagalba.
„Pirmiausiai verčiau žodžius tiesiogiai, turėjau sužinoti ką jie reiškia, o jau tada ieškojau  rimo, sąskambio su lietuviškais žodžiais“, – pasakojo N.Puzanauskienė.
Ne mažiau žaviomis eilėmis tą popietę susirinkusius džiugino ir poetė Gerda Jankevičiūtė. Menininkė yra išleidusi jau septintą savo poezijos knygą.
„Paskutiniu metu, man eilės rašosi tik su muzika“, – pristatė poetė ir uždainavo savo eilėmis.
Beje, Klaipėdos rajone gyvenanti poetė kilusi iš Kupiškio ir yra išleidusi savo poezijos rinktinę „Nieko omžino…“, parašytą kupiškėnų tarme.
Improvizuoti tą popietę skatinęs poetas L.Tregub, džiaugėsi kolegų eilėmis ir vėl visus nardino į rudeniškus viražus:

Sielai taip gera miela pasidaro,
Jeigu, kaip vakar, tyliai pakylu –
Tas spalis… Lapai švelniai krenta,
O mes – pavasaryje esame kartu.

Spinduliuose ugningi lapai
Liepsnoja, dega gintariniais atspindžiais,
O mes – iš laimės jausmo spindulingi
Saulėtų blyksnių einame takais.

Keliaujam, sklendžiam, skrendame ir plaukiam,
Erdvės ir laiko matas priešaky.
O tas ruduo auksinis-mėlynas vėlyvas
Tegu bus pakylėtas lyg grožybė įstabi.

Tam, kam ruduo – ne liūdesys bedžiaugsmis,
O auksu spindinti dainų erdvė,
Tada ir atsiskleidžia pajautų gelmės gilybė,
Tarsi nauja gyvenimo takų versmė.

L.Tregub poeziją iš ukrainiečių kalbos vertė N.Puzanauskienė