Su giliu liūdesiu pranešame, kad užgeso ilgametės Klaipėdos ukrainiečių kultūros ir švietimo centro „Rodyna“ pirmininkės Lidios Trigub gyvybė.
Lidijai Trigub „Rodyna“ buvo svarbi jos gyvenimo dalis. Negailėdama savęs, ji dirbo šį visuomeninį darbą, įsitraukė į tautinių mažumų veiklą, aktyviai reiškė savo pilietinę poziciją.
Atvykus gyventi į Lietuvą, jai reikėjo ukrainietiškos dvasios, ji ir buvo viena iš „Rodynos“ kūrėjų ir jos siela.
L.Trigub gyveno Lietuvoje, bet su Ukraina širdyje.
„Gyvename kitoje šalyje, bet turime atsiminti, jei širdyje, kraujyje yra to, ukrainietiško geno, tai turi ir kalbą mokėti, ir savo tautine kultūra domėtis, ir perduoti tai savo vaikams“, – yra sakiusi L.Trigub.
Kilus karui Ukrainoje, „Rodyna“, su L. Trigub priešakyje, tapo svarbiausia, į Klaipėdą atvykstančių ukrainiečių pabėgėlių, gelbėtoja ir rėmėja, organizavo paramos Ukrainai akcijas, kuo galėjo pati prisidėjo, padedant nukentėjusiems nuo karo.
Reiškiame gilią užuojautą L.Trigub artimiesiems ir visai ukrainiečių bendruomenei.
Netekome šilto, rūpestingo, aktyvaus ir skubančio kitiems į pagalbą žmogaus.
Atmintyje liks L.Trigub organizuoti renginiai ir koncertai, kartu nuveikta daug prasmingų darbų – L.Trigub paliko svarų indėlį, puoselėjant ukrainietišką kultūrą Lietuvoje.

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

 

Atsisveikinti su Lidia galima bus Vilniuje, adresu Švarioji g. 3, birželio 11 d. sekmadienį, nuo 13 iki 15 val.