Su giliu liūdesiu pranešame, kad netekome garbingo klaipėdiečio, Klaipėdos totorių bendrijos „Nur“ įkūrėjo ir ilgamečio šios bendrijos pirmininko – Fliuro Šaripovo.

F.Šaripovas buvo tikras savo tautos kultūros puoselėtojas ir patriotas. Jo pastangų dėka buvo įkurtas ir Europos totorių aljansas, skirtas  išsaugoti ir tausoti totoriškų diasporų savitumą kaip bendraeuropinio kultūrinio paveldo dalį. F.Šaripovas buvo išrinktas šio aljanso pirmininku. Jis buvo pirmasis tradicinės totoriškos šventės Sabantujus organizatorius Klaipėdoje, skatinęs šių švenčių organizavimą Lietuvoje ir kitose Europos šalyse. Už nuopelnus F.Šaripovui buvo suteiktas Tatarstano Respublikos nusipelniusio  kultūros veikėjo vardas. Už nuopelnus abiems tautoms jis buvo apdovanotas ir Lietuvos Respublikos įvairiais apdovanojimais.

F.Šaripovas daug dirbo ir Klaipėdos miesto gerovės vardan. Buvo Tautinių mažumų tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės pirmininkas.

Klaipėdos miesto savivaldybės Tautinių kultūrų centro vardu ir visų tautinių bendruomenių vardu, reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai, artimiesiems ir visai totorių bendruomenei, netekusiai F.Šaripovo.

Prisiminsime jį, kaip visada nuoširdų, šiltą, atjaučiantį, be galo kultūringą ir atsakingą žmogų.

Atsisveikinimas su velioniu – birželio 16 d.  17.00 val. Šv.Kazimiero bažnyčios laidojimo namuose Klaipėdoje, adresu Kretingos g. 40.

Karstas išnešamas birželio 17d. 12.00 val.