2022 metų birželio 11 dieną Vokietijoje, Volfsburgo mieste, vyko Rytprūsių Sąjungos organizuotas tautiečių suvažiavimas. Rytprūsių Sąjunga – tai Vokietijoje įkurta organizacija, kuri vienija istoriniame Vokietijos regione Rytų Prūsijoje gimusius, gyvenusius žmones, jų vaikus ir vaikaičius. Didžioji jų dauguma į Vokietiją pasitraukė baigiantis Antrajam pasauliniam karui arba jau pokario metais. Šiame suvažiavime dalyvavo ir atstovai Klaipėdos vokiečių bendrijos, vienijančios senuosius Rytprūsių Klaipėdos krašto gyventojus memelenderius. Suvažiavime buvo atstovaujami visi istoriniai Rytprūsių regionai. Iš viso buvo susirinkę per tūkstantį žmonių. Klaipėdos vokiečių bendrija buvo viena iš nedaugelio dalyvių ne iš Vokietijos. Specialiuose parodos stenduose buvo pristatoma regionus atstovaujančių kultūrinių organizacijų veikla, naujausia teminė literatūra, keičiamasi informacija. Daugelis senųjų rytprūsiečių džiaugėsi galėdami susitikti ir pabendrauti, pasiteirauti apie gimines, draugus ir pažįstamus, gimtąsias vietas ir vietines aktualijas. Mūsų bendrija taip pat turėjo savo parodos plotą, kuriame pristatė Klaipėdos vokiečių bendrijos 30 metų ir Simono Dacho namų 25 metų veiklą. Lankytojus vaišinome lietuvišku šakočiu, dalinome Klaipėdos Turizmo informacijos centro suteiktą medžiagą apie Klaipėdą, atsakinėjome į gausybę klausimų, dovanojome savo gamintus atvirukus. Esame Šv. Jono bažnyčios atstatymo fondo partneriai, tad rinkome aukas Šv. Jono bažnyčios atstatymo fondui.
Šventės programoje netrūko sveikinimo kalbų ir muzikinių pasirodymų. Labai džiaugėmės ir didžiavomės, kad šventėje dalyvavo ir Lietuvos Respublikos ambasadorius Vokietijoje Ramūnas Misiulis. Jo jautri sveikinimo kalba dalyviams padarė didelį įspūdį, daugelis apsilankiusių prie mūsų stendo būtent tai ir minėjo. Ambasadorius mūsų stendą aplankė net du kartus. Ypač domėjosi Šv. Jono bažnyčios atstatymo reikalais.
Prie mūsų jau šventės metu prisijungė ir mūsų Jaunimo grupės, Hermano Zudermano gimnazijos mokinių ansamblis, atskubėjęs po pasirodymo vokiškų mokyklų vaikams skirtame tarptautiniame Goethe’s instituto trijų šalių projekte Erasmus+ “You (th) can sing!”. Pirmas projekto susitikimas vyko Bavarijoje, o jame dalyvavo ansambliai iš Vokietijos, Egipto ir Lietuvos.
Klaipėdos vokiečių bendriją atstovaujantys jaunimiečiai puikiai pasirodė Volfsburgo šventinėje scenoje, jiems vieninteliams netgi teko kartoti kai kuriuos dainų posmus.
Bet mes ne tik šventėme. Kelionės metu apžiūrėjome vieno žymiausių vokiečių poetų, Vokietijos himno eilių kūrėjo Hoffmanno fon Fallerslebeno gimtinę, vykome į Liuneburgo Rytprūsių muziejų, dalyvavome ekskursijoje po Liuneburgą. Džiaugiamės, kad galėjome pabuvoti gražiame prasmingame renginyje, praplėsti savo akiratį. Esame dėkingi Berlyno Memellando grupei ir jos vadovui Hans-Juergen Mueller už finansinę paramą.
Rasa Miuller,
Klaipėdos vokiečių bendrijos kultūros projektų vadovė