2022 m. spalio 3 dieną, 18.00 val.

Klaipėdos vokiečių bendrija kviečia į paskaitą apie Arno Ešą (1928m. Klaipėda – 1951m. Maskva) – kovotoją prieš sovietinę diktatūrą Vokietijoje.

 Gyvenimas dėl laisvės ir Vokietijos vienybės. Tragiška liberalaus studento kova prieš Vokietijos sovietizaciją

Pranešimo centre – Klaipėdoje 1928-1944 metais gyvenusio ir po pasitraukimo Swinemundėje karo žiaurumus patyrusio Arno Ešo gyvenimas ir tragiškas likimas. Rostoko universiteto teisės studento politinė veikla tuometėje sovietų įtakos zonoje plėtojama istoriniame pokario kontekste (konflikto tarp Rytų ir Vakarų pradžia). Būdamas vos 18 metų Arno Ešas jau aktyviai dalyvavo sovietų įtakos zonoje veikusioje liberaldemokratų partijoje, priešpastatydamas save komunistinei diktatūrai. Jo politinis aktyvumas baigėsi 1949 metais suėmimu ir  sovietinio karinio tribunolo paskelbtu mirties nuosprendžiu. Jis buvo sušaudytas Maskvoje 1951 m. liepos 24 dieną ir yra vienas iš daugelio stalinizmo aukų. Tik 1990 m. liepos 19 dieną jį reabilitavo SSRS Aukščiausiojo teismo Karo kolegija. Ešo mintys apie liberalizmo modernizavimą vėliau buvo iš dalies įtrauktos į Vokietijos laisvųjų demokratų partijos programą.

Pranešėjas: Hans-Jürgen Müller (Berlynas).

Renginys vyks vokiečių ir lietuvių kalba.

Šis pranešimas – dalis Klaipėdos miesto savivaldybės iš dalies remiamo projekto „Įdomūs, garsūs ir paslaptingi Memelio/Klaipėdos gyventojai“.

Šią simbolinę dieną tuo pačiu paminėsime ir Vokietijos Vienybės dieną. Po pranešimo kviečiame visus diskusijai. Renginys vyks vokiečių-lietuvių kalba.

Kur: Simono Dacho namuose, Jūros g. 7, Klaipėda