Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Kultūros skyrius inicijuoja naujos Kultūros ir meno tarybos sudarymą ir kviečia teikti kandidatūras tapti Kultūros ir meno tarybos nariais.

Kultūros ir meno tarybos tikslas – bendradarbiaujant su Savivaldybės taryba ir Savivaldybės administracija prisidėti sprendžiant strateginius miesto kultūros politikos klausimus.

Į Kultūros ir meno tarybą gali būti siūlomi asmenys, esantys nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnyje, žinomi dėl savo pasiekimų kultūros ir (ar) meno srityse Klaipėdoje bei turintys ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį kultūros ir meno srityje, o taip pat žinių ir gebėjimų, padedančių siekti Kultūros ir meno tarybai keliamų tikslų.

Siūlytojas pateikdamas anketą patvirtina, kad pretendentas sutinka kandidatuoti.

Anketa

Jei turite klausimų, prašome kreiptis į Kultūros skyriaus vyr. specialistę Kristiną Norvilę (8 46) 29 63 98 arba el. paštu kristina.norvile@klaipeda. Pretendentų anketų laukiame iki 2023 m. balandžio 20 d.