Įvyko Tarybos posėdis

Informacija pateikia kultūrinės veiklos vadybininkė
Tatjana Volkova

BIrželio 18 d. Tautinių kultūrų centro kiemelyje įvyko eilinis Klaipėdos miesto tautinių mažumų tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdis.

Posėdyje dalyvavo Tarybos nariai bei svečiai.