Žmogaus teisių dienai skirtame renginyje Tautinių mažumų departamentas pagerbė prie taikaus sugyvenimo mūsų valstybėje labiausiai prisidėjusius žmones ir institucijas.

Džiaugiamės ir sveikiname Klaipėdos Tautinių kultūrų centro vadovę Jeleną Butkevičienę – ji apdovanota Tautinių mažumų departamento Aukso Garbės ženklu  „Už nuopelnus“, kaip viena labiausiai nusipelniusių Lietuvos tautinių mažumų kultūrai ir jos išsaugojimui, prisidedanti prie bendruomeniškumo stiprinimo, pilietiškumo ir pagarbos kultūros raiškos įvairovei skatinimo.

Džiugu, kad tarp kitų apdovanotųjų ir Klaipėdos tautinių bendruomenių nariai ar pirmininkai.

Tautinių mažumų departamento Padėkas gavo Klaipėdos baltarusių bendrijos „Krynica“ narys Vladimiras Beglikas – už ilgametę veiklą ir nuopelnus Lietuvos baltarusių kultūrai, tradicijų ir kultūrinio palikimo išsaugojimą.

Tautinių mažumų departamento Garbės raštais ir suvenyrais 80-mečio proga apdovanota  Klaipėdos apskrities Latvių asociacijos „Atpūta“ valdybos pirmininko pavaduotoja Dzidra Marčienė – už aktyvią ilgametę visuomeninę veiklą, puoselėjant Lietuvos latvių tautinį tapatumą.

Tautinių mažumų departamento atminimo dovana – vardiniu laikrodžiai apdovanota baltarusių bendrijos „Krynica“ narė Oksana Juozaitienė – už aktyvų dalyvavimą bendruomenės gyvenime, Lietuvos baltarusių kultūros puoselėjimą.

Už aktyvų dalyvavimą ukrainiečių bendrijos gyvenime, nuoširdų darbą su vaikais ir jaunimu ukrainiečių sekmadieninėje mokykloje, Tautinių mažumų departamento sidabro garbės ženklu  „Už nuopelnus“ buvo apdovanota  Vera Chitraja, Ukrainiečių kultūros ir švietimo centro „Rodyna“ įkūrėja ir dalyvė.

Už aktyvų dalyvavimą draugijos veikloje, tautinės azerbaidžaniečių kultūros, kalbos, tradicijų, papročių išsaugojimą, tarpkultūrinį bendradarbiavimą sidabro garbės ženklu  „Už nuopelnus“ apdovanotas Aliaga Mamedov, Klaipėdos regiono azerbaidžaniečių draugijos „Azeris“ pirmininkas.

Už savanorišką žurnalistinę veiklą viešinant Klaipėdos tautinių bendrijų veiklas ne tik Klaipėdoje, bet ir visoje Lietuvoje, Tautinių mažumų departamento atminimo dovana – vardiniu laikrodžiu apdovanota Irina Beliajeva.

Kiek anksčiau skirtą apdovanojimą –  aukso garbės ženklą „Už nuopelnus“ atsiėmė Klaipėdos žydų bendruomenės pirmininkas Feliksas Puzemskis.

Už žydų teatrinės kultūros puoselėjimą ir sklaidą, tolerancijos skatinimą, Tautinių mažumų atminimo dovana- vardiniu laikrodžiu apdovanotas Klaipėdos žydų teatro meno vadovas Nerijus Gedminas.

Už Klaipėdos krašto istorijos mokslinius tyrimus, jų populiarinimą, Klaipėdos krašto vokiečių ir lietuvninkų santykių įžvalgas, tolerancijos sklaidą, Tautinių mažumų departamento sidabro garbės ženklais „Už nuopelnus“ buvo apdovanota docentė, humanitarinių mokslų daktarė, istorikė Silva Pocytė.

Sveikiname ir linkime visokeriopos sėkmės tęsiant savo darbus.

Daugiau apie renginį – Tautinių mažumų departamento internetinėje svetainėje

https://tmde.lrv.lt/…/pranesimas-is-renginio-juodrastis/