Metodinė diena Veiviržėnuose

Š.m. spalio 6 d. VšĮ Klaipėdos rajono amatų centre TKC buvo organizuota metodinė diena „Klaipėdos miesto savivaldybės Tautinių kultūrų centro gerosios patirties sklaida ugdant tolerantiškumą Klaipėdos krašto kitataučiams“. Metodinės dienos tikslas – sudaryti sąlygas pažinti Klaipėdos krašto kitataučių kultūras ir pristatyti prezentaciją apie Klaipėdos m. sav. Tautinių kultūrų centro ir miesto tautinių bendrijų veiklas kultūros ir edukacijos srityse. Tai projekto „Mus vienija kultūra ir laisvė“ viena iš veiklų.

TKC direktorė J. Butkevičienė, pristatydama prezentaciją, atkreipė dėmesį į tai, kaip svarbu pažinti kitataučių, gyvenančių Lietuvoje, kultūrą. „Klaipėdoje gyvena 77 tautybių atstovai ir tik 10 tautybių atstovai yra susiformavę į bendrijas. Labai tikimės, kad ši prezentacija paskatins ir kitų tautybių, gyvenančių Klaipėdos krašte, atstovus aktyviai dalyvauti Lietuvos kultūriniame gyvenime, burtis į bendrijas ir puoselėti tautines tradicijas,“ – sakė direktorė.

Prezentacijos metu dalyvavusieji buvo supažindinti su Klaipėdos miesto tautinėmis bendrijomis, jų tautos tradicijomis, tautiniais kostiumais. Skambėjo įvairių tautų melodijų ir tekstų ištraukos. Dalyviai turėjo galimybę ne tik pamatyti, bet ir išgirsti liaudies muzikos instrumentus. Buvo demonstruojami įvairių šalių būdingi vaizdai (architektūra, gamta, tautiniai simboliai). Laikas prabėgo nepastebimai.

Metodinėje dienoje dalyvavo Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos pedagogai ir mokiniai, VšĮ Klaipėdos rajono amatų centro kultūros darbuotojai. Šis renginys buvo įtrauktas į Klaipėdos rajono švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo renginių programą.

Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė ir Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Dėkojame už malonų bendravimą ir bendradarbiavimą dalyvavusiems!