Kviečiame iki 2023 m. balandžio 7 d. 15 val. deleguoti po 1 visų vienos tautinės mažumos interesams atstovaujančių organizacijų atstovą į Tautinių mažumų tarybą (toliau – Taryba) ir Kultūros skyriui el. paštu germinta.patasiute@klaipeda.lt pateikti delegavimo raštą nurodant deleguojamo nario kontaktus (el. paštą ir telefono numerį) bei pridedant susirinkimo, kuriame išrinktas deleguojamas atstovas, protokolą.

APIE TARYBĄ

Klaipėdos miesto tautinių mažumų taryba – visuomeninė patariančioji institucija prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos, padedanti formuoti savivaldybės tautinių mažumų politiką mieste. Taryba atstovauja tautinių mažumų interesams, vykdo konsultanto ir eksperto funkcijas, sprendžiant strateginius ir kitus miesto tautinių bendrijų klausimus. Tarybos tikslas – skatinti tautinių mažumų integraciją, kultūrų plėtotę, siekiant užtikrinti tautinio tapatumo išsaugojimą ir lygiavertį tautinių mažumų gyvenimą mieste.

Tautinių mažumų tarybos uždaviniai:

  • padėti Savivaldybės tarybai spręsti strateginius ir kitus tautinių mažumų kultūros plėtotės ir politikos klausimus;
  • rūpintis tautinių mažumų identiteto saugojimu, ugdyti tautinę savimonę ir toleranciją, skatinti diskusijas šiais klausimais

Visa informacija >>>