Klaipėdos armėnų bendruomenė „Van“ išsirinko naują pirmininką. Džiaugiamės, kad nepabijojęs atsakomybės, šias pareigas sutiko eiti Garnik Kazarian.

Sveikiname naująjį pirmininką, linkime jam kuo geriausios kloties, puoselėjant armėnų kultūrą ir tradicijas, tęsiant pirmtakų pradėtus darbus bei naujomis idėjomis įsiliejant į daugiakultūrį Klaipėdos gyvenimą.