LT kursai suaugusiesiems

  1. »
  2. LT kursai suaugusiesiems

Lietuvių kalbos mokymo kursų suaugusiesiems kitakalbiams

2021.09-2021.12

Viena iš svarbiausių Klaipėdos tautinių kultūrų centro veiklos krypčių – edukacinės programos:  neformalaus ugdymo organizavimas ir įgyvendinimas besimokantiems,  valstybinės kalbos kursų organizavimas ir įgyvendinimas Klaipėdos  tautinių bendrijų atstovams  ir naujai atvykstantiems kitataučiams.

Projektų, kuriuos inicijuoja, rengia ir įgyvendina tautinių kultūrų centras finansavimas suteikia galimybę lankyti kursus tiems, kuriems mokytis lietuvių kalbos yra būtina ir labai svarbu, norint sėkmingai integruotis visuomenėje.

TKC centro patalpose du kartus per metus: nuo vasario iki gegužės mėnesio bei nuo rugsėjo iki gruodžio mėnesio vyksta  lietuvių kalbos kursai. Mokymai vyksta dviejose grupėse: pradedančiųjų grupė ir pažengusiųjų grupė. Kursus gali lankyti visi norintys.

Nuo spalio mėn. startavo dar vienas tautinių kultūrų centro vykdomas projektas – lietuvių kalbos mokymai į Lietuvą neseniai  atvykusiems tautinių mažumų atstovams. Šie kursai skirti Klaipėdos aukštųjų mokyklų studentams, atvykusiems studijuoti iš užsienio. Kursai vyksta Klaipėdos aukštojoje jūreivystės mokykloje.  TKC nuomone, svarbu palaikyti atvykusius užsieniečius, padėti  jiems pritapti naujoje aplinkoje. Sėkmingos socializacijos laidas – valstybinės kalbos mokėjimas.

Džiaugiamės, kad gavę Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės finansinę paramą galime įgyvendinti šį projektą – tautinių mažumų atstovams padėti mokytis lietuvių kalbos.

Kursų lankytojams linkime kuo didžiausios sėkmės!