Зарплата

Tautinių kultūrų centras
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita

Atnaujinta 2022-10-16

Eil. Nr.Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusMetin. 2021 m.2022 m. vidutinis darbo užmokestis, Eur.
I ketv.II

ketv.

III ketv.IV ketv.
1. Kultūros ir meno darbuotojai
1.1.Direktorius1 et. neskelbiama* neskelbiama* neskelbiama* neskelbiama* neskelbiama*
1.2.Projektų vadovas1 et. neskelbiama* neskelbiama* neskelbiama* neskelbiama* neskelbiama*
1.3Kultūrinės veiklos vadybininkas3 et.1188,091251,091520,011309.54
2. Kiti darbuotojai, nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams
2.2Darbininkas (kiemsargis)0,5 et642,00720,95730,00730,00

 

*- nėra rašytinio darbuotojo sutikimo