Информация о руководителе

  1. »
  2. Структура и контакты
  3. »
  4. Информация о руководителе

Директор KTKC — Елена Буткявичене

Информация о руководителе ЦНК

График деятельности: встречи, заседания

Отчеты о деятельности и задачи на 2023 год

Руководитель ЦНК — директор Елена Буткявичене

Образование

1989 m. įstojo į Stasio Šimkaus konservatoriją. Ją baigė 1993 m. ir įgijo chorinio dirigavimo specialybę.
1993 m. įstojo į Klaipėdos universitetą Menų fakultetą. Jį baigė 1998 m. ir įgijo choro dirigento bei muzikos mokytojo specialybes.
1998 m. įstojo į Klaipėdos universiteto Menų fakultetą, studijavo edukologijos krypties muzikos pedagogikos studijų programą. Baigė 2000 m. ir įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.

Карьера

Nuo 1998 m. dirba Klaipėdos „Žaliakalnio“ vidurinėje mokykloje (dabar – Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazija) muzikos mokytoja ir vokalinio ansamblio „Vivo“ vadove.
2002–2004 m. dirbo Klaipėdos „Smeltės“ vidurinėje mokykloje muzikos mokytoja ir choro vadove.
Nuo 2003 m. organizuoja kultūrinius renginius Klaipėdoje.
Kai dirbo „Smeltės“ vidurinėje mokykloje, 2003 m. dalyvavo Pasaulinėje dainų šventėje, 2004 m. – tarptautiniame vokalinės muzikos festivalyje „Ludate Dominum“, 2004 m. – X vaikų ir jaunimo chorų festivalyje „Baltijos bangelės–2004“ Palangoje.
Nuo 2003 m. – Klaipėdos miesto rusų kalba dėstomų mokyklų mokytojų asociacijos narė.
Nuo 2008 m. – Klaipėdos miesto tautinių mažumų tarybos narė.
Nuo 2010 m. vadovauja rusų vokaliniam ansambliui „Lel“, Klaipėdos jaunimo centras.

Nuo 2011 m. Klaipėdos miesto savivaldybės Tautinių kultūrų centro direktorė.