Заседания и встречи

  1. »
  2. Структура и контакты
  3. »
  4. Заседания и встречи

Vadovo, jo pavaduotojo (-ų) Įstaigoje planuojami posėdžiai ir pasitarimai, kuriuose be Įstaigos darbuotojų dalyvauja ir kiti privačių interesų turintys asmenys, bei šių susitikimų tikslas, laikas ir dalyvaujantys asmenys