Общественные закупки

  1. »
  2. Административная информация
  3. »
  4. Общественные закупки

KTKC viešieji pirkimai

Informacija atnaujinta 2022-04-27

Remiantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2,7 straipsnių pakeitimais ir papildymais, kurie įsigaliojo nuo 2014 m. sausio 1 dienos, perkančios organizacijos įpareigotos informaciją apie pradedamus mažos vertės pirkimus skelbti savo tinklalapyje.

Šioje interneto svetainės srityje pateikiama pagal teisės aktus privaloma skelbti informacija apie įstaigos numatomus, vykdomus ar įvykdytus viešuosius pirkimus ir kita su įstaigos viešaisiais pirkimais susijusi informacija, taip pat viešosioms konsultacijoms skirti viešųjų pirkimų dokumentų techninių specifikacijų projektai.


2022 m.

Tautinių kultūrų centro Viešųjų pirkimų planas 2022 metams

 

2021 m.

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita (Atn-3) už 2021 metus

Tautinių kultūrų centro Viešųjų pirkimų planas 2021 metams (koreguotas)

Tautinių kultūrų centro Viešųjų pirkimų planas 2021 metams

2020 m.

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita (Atn-3) už 2020 metus

2019 m.

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita (Atn-3) už 2019 metus

Klaipėdos miesto savivaldybės Tautinių kultūrų centro mažos vertės  pirkimų vykdymo tvarka

Įstaigos veiklai

Įstaigos veiklai, vykdant renginius, skirtus kultūros sostinės renginių ciklui