Rugpjūčio 22 d. renginys „Ukrainos nepriklausomybei – 30 metų“.

Organizatorius – ukrainiečių kultūros ir švietimo centras „Rodyna“.

Renginio partneris – Tautinių kultūrų centras.

Sveikiname ukrainiečių tautos atstovus gyvenančius Klaipėdoje su šalies nepriklausomybės 30 — mečiu.

Dėkojame ukrainiečių kultūros ir švietimo centrui «Rodyna» (pirmininkė Lidia Trigub) už ukrainiečių tradicijų puoselėjimą ir pristatymą. Linkime ir toliau sėkmingai įgyvendinti visus sumanymus ir kūrybines idėjas!
Tautinių kultūrų centro kolektyvas