Vaikų kūrybos konkursas „Kalėdų šiluma“

Organizatoriai:  Klaipėdos baltarusių bendrija „Krynica“, Tautinių kultūrų centras

Konkurso sąlygos: Konkursui teikiami darbai, susiję su Kalėdų tema: žiemos peizažai, miestas prieš Kalėdas, Kalėdų šventė, Kalėdų pasakų iliustracija, kalėdiniai atvirukai ar kita.

Konkurso tvarka Konkurse dalyvauja vaikai nuo 5 m. iki 17 m.

Konkursui gali būti teikiami darbai atlikti įvairia technika: guašu, akvarele, grafika ir kiti. Konkursui teikiami darbai turi būti išpildyti ant A3, A4 formato popieriaus lapų.

Konkursiniai darbai priimami nuo gruodžio 1 d. iki gruodžio 27 d.

Konkursinius darbus reikia atnešti į Klaipėdos miesto Tautinių kultūrų centrą, adresu K.Donelaičio 6 B, Klaipėda.

Kitoje konkursinio darbo lapo pusėje būtina užrašyti: autoriaus vardą ir pavardę, amžių, darbo pavadinimą.

Konkursas vyks trijose amžiaus grupėse:

I grupė 5-8 metų vaikai

II grupė 9-12 metų vaikai

III grupė 13-17 metų vaikai

Žiuri ir vertinimo kriterijai

Vertinimo balus konkursiniams darbams skirs speciali komisija bei bus skaičiuojami publikos balsai – už patinkančius darbus bus galima balsuoti socialiniuose tinkluose.

Į vertinimo komisiją kviečiami vaizduojamojo meno specialistai ir konkurso organizatorių atstovai.

Dalyvaujantys konkurse sutinka, kad organizatoriams paliekama teisė konkursinius darbus panaudoti  reklaminiais šio konkurso-renginio ar kitais spausdinimo tikslais.