Vykdomos programos 2

  1. »
  2. Veiklos sritys
  3. »
  4. Vykdomos programos 2

Informacija atnaujinta 2019-01-09

Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centro kultūrinės veiklos programa 2019 m. (2.8.1.1.1.2.)


Archyvas

Kultūrinės veiklos programa 2018 metams (2.8.1.1.1.2)

Tautinių kultūrų centras įgyvendina Neformaliojo suaugųsiųjų švietimo ir tęstinio mokymąsi programą NSŠTM

„Įvairių tautų šokių pynė“.

2018 metų rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio mėnesiais Klaipėdos miesto savivaldybės Tautinių kultūrų centras įgyvendina neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą „Įvairių tautų šokių pynė“, kurią sudaro trys grupės – azerbaidžaniečių šokių užsiėmimai, baltarusių šokių užsiėmimai, rusų šokių užsiėmimai.

NSŠ programos dalyviams mokymai yra nemokami.

Šiai programai įgyvendinti skirtas Klaipėdos miesto savivaldybės 1800 Eur finansavimas, patvirtintas Administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. AD1-1528.

Užsiėmimų data, laikas ir vieta skelbiama dienraščiuose „Klaipėda“ ir „Vakarų ekspresas“, Tautinių kultūrų centro internetinėje erdvėje www.klaipedatkc.lt ir Facebook paskyroje.


Tautinių kultūrų centras įgyvendina Neformaliojo vaikų švietimo programą (NVŠ). NEFORMALIUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS

TKC teikia neformaliojo vaikų švietimo programą „Klaipėdos miesto tautinių bendrijų sekmadieninė mokykla” (Etnokultūra)

Programos kodas 121300078

Remiantis programa tautinių bendrijų sekmadieninės mokyklos gali gauti finansavimą vaikų švietimo veiklai.

2018 metų vasario-birželio mėnesiais Klaipėdos miesto savivaldybės Tautinių kultūrų centras įgyvendina neformaliojo vaikų švietimo programą „Klaipėdos miesto Tautinių bendrijų sekmadieninė mokykla“, kurią sudaro 9 grupės:

Armėnų bendrijos sekmadieninė mokykla „Van“
Azerbaidžaniečių bendrijos sekmadieninė mokykla „Azeri“
Baltarusių bendrijos sekmadieninės mokyklos „Krynička“ choreografijos būrelis
Baltarusių bendrijos sekmadieninės mokyklos „Krynička“ dainavimo būrelis
Totorių bendrijos sekmadieninė mokykla „Nur“
Ukrainiečių bendrijos sekmadieninė mokyklos Ukrainos pažinimo klasė
Ukrainiečių bendrijos sekmadieninės mokyklos dailės ir liaudės kūrybos būrelis
Žydų bendrijos sekmadieninė mokykla „Chalom Eladim”
Vokiečių bendrijos sekmadieninės mokyklos

NVŠ programos dalyviams mokymai yra nemokami.

Šiai programai įgyvendinti skirtas finasavimas 7410 Eur pagal Europos Sajungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų naudojimo sutartį , patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojuos 2018 m. vasario 07 d. įsakymu Nr. J9-450.

Užsiėmimų data, laikas ir vieta skelbiama dienraščiuose „Klaipėda“ ir „Vakarų ekspresas“, Tautinių kultūrų centro internetinėje erdvėje www.klaipedatkc.lt ir Facebook paskyroje.


Projektai

2018 metais Tautinių kultūrų centras įgyvendina prjektus, finansuojamus Tautinių mažūmų Departamentų prie LR Vyriausybės.

  • Projektas TMDE „Lietuva- Latvija-Estija: daugiakultūriškumas šimtmečio renginiuose”
  • Projektas TMDE „Lietuvių kalbos kursai”

Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centro kultūrinės veiklos programa 2017 m. (2.8.1.1.1.2.)
Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centro kultūrinės veiklos programa 2016 m. (2.8.1.1.1.2.)
Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centro kultūrinės veiklos programa 2015 m. (2.8.1.1.1.2.)
Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centro kultūrinės veiklos programa 2014 m. (2.8.1.1.1.2.)
Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centro kultūrinės veiklos programa 2013 m. (2.8.1.1.1.2.)